Daca doriti ca eseul Dumneavoastra sa fie publicat pe blogul nostru, atunci trimeteti-l pe adresa de email eseu43adm@gmail.com

Translator

sâmbătă, 20 octombrie 2012

CARTEA SAU CALCULATORUL?


Răsfoind o carte, lecturând-o ,fiind desigur încântaţi de conţinutul si grafica sa, ne punem în mod firesc o seamă de întrebări: cum s-a realizat aceasta, cum s-a tipărit, de când se tipăresc cărţi, cât este tehnică şi cât este artă, cât este hârtie şi cerneală, dar nu în ultimul rând  cât este minte, suflet şi lumină?
            Pentru a răspunde la aceste întrebări, consider că este necesar sa amintesc că   scrisul, una din marile invenţii ale omenirii, este cel care a făcut posibilă existenţa cărţilor de astăzi. Scrisul, constând din reprezentarea prin semne convenţionale a gândirii umane, a apărut treptat, în mai multe focare de civilizaţie, sub forme variate în timp şi în spaţiu, ca urmare a necesităţii de comunicare între grupurile umane.
            Cele mai vechi cărţi pot fi socotite tăbliţele cuneiforme din argilă arsă din Mesopotamia şi sulurile de papirus din Egipt. Tăbliţele erau în general dreptunghiulare, de dimensiuni variate până în 37 cm lungime. Când a apărut necesitatea scrierii şi pe a doua tăbliţă a apărut şi cartea.
            Cartea antichităţii, în forma ei clasică, era scrisă pe piele de animale sau papirus şi avea forma de rulou sau de sul; se numea volumen (volumen, inis = înfăşurare, încolăcire, mişcare circulară), iar băţul de lemn, os, fildeş etc., în jurul căruia era înfăşurată banda de papirus se numea şi ,,ombilic".
            Încă din antichitate oamenii au fost preocupaţi de scrierea manuscriselor frumoase si rare, a textelor originale ale unor scriitori consacraţi, ceea ce a dus la apariţia bibliotecilor în centrele culturale importante. Biblioteca din Alexandria a fost cea mai vestită bibliotecă antică, în anul 300 î.H. existau acolo aproape 1 million de volume (papirusuri).
            În Evul Mediu, forma generală a cărţii este codexul (lat. codex, cis = scoarţă, trunchi de copac), având ca model tablele romane legate cu balamale. Prin înlocuirea tablelor cu foi de pergament codexul era mai uşor de mânuit şi se putea scrie pe ambele feţe ale pergamentului sau hârtiei.
            Principalele centre de copiere erau in Evul Mediu mânăstirile, unde scribii
-călugări care învăţau să citească şi să scrie- copiau cărţile şi le decorau. Aceste cărţi făcute manual necesitau mult timp şi multă muncă, astfel că doar bogaţii şi bisericile şi le permiteau.
            Dar în secolul al XV-lea, prin inventarea tiparului, germanul Johann Guttenberg, devine deschizătorul unei noi ere în istoria omenirii, în care cartea, ca miljloc de informare, devine acccesibilă unui public din ce în ce mai larg.
Cartea – ca manieră specială de a trăi – a constituit de la apariţia ei un mediu optim de comunicare între oameni, o cale puternică de transmitere de la un timp la altul, de la o societate la alta, de la un popor la altul, a valorilor culturale, ştiinţifice, artistice, zămislite în fiecare colţ din lume. Cartea a fost, este şi va fi un liant ce creează, dezvoltă şi menţine multitudinea şi  varietatea relaţiilor interumane, pe care se sprijină existenţa socială.
            Cel mai sigur prieten, şi cel mai bun, e cartea. Dacă vrei te încântă cu descoperirile ei, îţi dă o mai largă vedere, te întăreşte cu vorbe şi îţi dă ajutor dacă vrei. Unde să mai găseşti atâtea foloase, o fire mai lăudabilă , o veselie mai neschimbătoare atât de tăcută când e vorba de bârfă, cu atât de frumoasă rostire, atât de grăbită să te răsplătească, cu atât de neînsemnate dorinţe? ".
Dacă sunt descusute cum se cuvine, cărţile vorbesc despre viaţa celorlalţi oameni şi despre noi înşine. Citindu-le observăm cum ne şlefuiesc mintea cu vorbe înţelepte, cum ne modelează sufletul cu sentimente pilduitoare. Altfel spus, volumele tipărite sunt poticniri în calea destinului nostru muritor sau, potrivit lui Sadoveanu, numai în preajma cărţilor "creşte lumina cea fără de amurg a unei umanităţi în care muritorii îmblânziţi vor birui tristeţea trecerii prin viaţă.
Relaţia omului cu cartea are o istorie îndelungată. Lectura o fost, este şi va rămâne o activitate de îmbelşugare cognitivă şi spirituală specifică cititorului care va aprecia pe deplin un text literar, când va renunţa pentru o clipă la prejudecăţile sale culturale, la diversele problemele subiective în favoarea explorării lumii interioare a celui care scrie sau a celui despre care se scrie. Lectura nefiind un act gratuit, produce îmbogăţirea sinelui cu o nouă cunoaştere, cu o modalitate nouă de receptare a lumii interioare şi exterioare. În concluzie cititul este o hrana care te metamorfozează şi scoate din tine tot ceea ce te reprezintă.
Un lucru important este şi calitatea cărţilor de a nu face zgomot, în schimb, îndemnându-te cu tainic cântec de sirenă, să le răsfoieşti, să le redeschizi, produc seisme culturale şi ştiintifice, dând naştere unor neaşteptate vibraţii spirituale.
            Fără îndoială, cărtile rămân personajele principale ale universului nostru cultural, continuând să modeleze mentalităţi şi să-şi manifeste eficienţa, contribuind la îndestularea culturală a umanităţii.
            În ciuda tuturor acestor foloase pe care le aduc cărţile, în zilele noastre, când elevii se dezlipesc cu greu de calculator, când referatele se descarcă de pe Internet, când activitatea creatoare se reduce la copiat, părinţii şi profesorii trebuie să depună un efort îndoit pentru a-i convinge pe elevi să mai lase calculatorul din când în când în favoarea lecturării unei cărţi.
            Dar cartea nu înseamnă doar foaia de hârtie pe care a fost publicată, ci conţinutul, informaţia; pentru că cititorul ştie că ceea ce dă identitate cărţii este experienţa intimă a lecturii, universul pe care i-l deschide acest izvor de cunoştinţe, şi nu aspectul ei, obiectul fizic. Acelaşi conţinut poate fi publicat atât pe hârtie, cât şi în format electronic. Mediul electronic, apariţia calculatoarelor au adus totodată cartea într-o altă înfăţişare - cartea electronică.
            Ajunşi în acest punct, se cuvine să răspundem la întrebarea: ce este de fapt calculatorul si de ce are un rol atât de important în vieţile noastre?
            Suntem în era informaţiei. În zilele noastre, mai mult ca oricând, este o cerere incredibilă de informaţii . Oamenilor le place să găsească şi să citească informaţii care să le îmbogăţească cunoştinţele , să le facă viaţa mai uşoară sau numai ca să se distreze sau să-şi petreacă în mod plăcut timpul liber. Omul are nevoie de informare, omul de afaceri are nevoie de informare, rapidă, scurtă şi la obiect. Aşa a apărut calculatorul şi reţelele de comunicaţii. Aşa a aparut internet-ul, dintr-o nevoie de comunicare rapidă, uşoară si fără griji. Ochii noştri au inceput să fie mult mai atenţi în faţa unui calculator, în faţa unui ecran de sticlă pe care ni se desfăşoară o imagine, decât în faţa unui ziar, sau a unei cărţi, sau a unei reviste.
            Cunoaşterea lumii înconjurătoare cu ajutorul  calculatorului a devenit o realitate, datorită volumului mare de informaţii ce ne este pus la dispoziţie. În acelaşi timp, imaginile dinamice, culorile vii şi efectele sonore, transformă acest proces într-un joc captivant.
            Pentru mulţi copii, tineri si utilizatori casnici, calculatorul este un mijloc de divertisment folosit pentru jocuri, muzică , filme şi navigare pe Internet. Pentru adulţii care lucrează la firme, bănci şi supermagazine, calculatorul poate fi considerat un instrument de calcul, iar pentru programatori şi oamenii de stiinţă, o maşină care poate fi programată. Având în vedere că un calculator e capabil să memoreze volume mari de date (cărţi electronice, jocuri, muzică, filme) se poate spune că acesta este o "memorie uriaşă".
            În societatea de azi şi mai ales în cea viitoare în care calculatorul se afirmă ca un instrument indispensabil, fiinţele umane care nu posedă o anumită pricepere în mânuirea computerelor, se vor afla în postura celui care ar dori să consulte o lucrare sau colecţie într-o bibliotecă de mărimea celei a Congresului american (cea mai mare bibliotecă din lume, dispunând de peste 72 milioane de piese), dar fără a putea apela la vreun sistem de clasificare a cărţilor sau la vreun catalog de fişe şi care n-ar avea nici şansa de a întâlni un bibliotecar amabil în măsură să-i furnizeze informaţii utile.
            Apariţia cărţilor, bibliotecilor şi a librăriilor electronice aduce astăzi omenirea în faţa unei dileme: ce va aduce viitorul, cine va învinge? Oare hârtia, ca suport, va deveni o amintire, aidoma pergamentului sau a altor materiale? Oricare ar fi răspunsul la această întrebare, adică indiferent de suportul cărţilor, putem spune împreună cu Miron Costin că "nu este alta, şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului, decât cititul cărţilor".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu